Trần Hiền

4 POSTS0 COMMENTS

Research About dYdX

1. Tổng Quan + Dydx là một decentralized exchange cung cấp perpetuals, margin và spot trading, lending và borrowing. + Năm 2021, DyDx di chuyển từ...

ĐÁY MỚI SẼ CÓ HAY KHÔNG?

+ Mọi người đang kì vọng đáy mới sẽ xuất hiện và lấy 2015 2018 ra so sánh. Nhưng không ai để ý là...

TỔNG QUAN VỀ KHOẢNG ĐẦU TƯ VÀO WEB3

I. Public Companies + Tính đến tháng 9 năm 2021, 36 trong số 100 Public Companies hàng đầu đã đầu tư vào tổng số 101...

AI ĐANG TẠO ÁP LỰC BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG? THỊ TRƯỜNG ĐANG Ở ĐÂU

1. Phân tích về StableCoin + Ta thấy Total StableCoin (bao gồm on-chain lẫn trên sàn ) vẫn đang giảm từ cuối tháng 3/2022 đến...

Most Popular

spot_img