Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 17/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 17/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, Vàng vẫn trong giai đoạn điều chỉnh giảm trở lại sau khi có đà tăng rất mạnh... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 16/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 16/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, Vàng vẫn trong giai đoạn điều chỉnh giảm trở lại sau khi có đà tăng rất mạnh... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 16/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 16/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, Vàng vẫn trong giai đoạn điều chỉnh giảm trở lại sau khi có đà tăng rất mạnh... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 15/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 15/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, Vàng vẫn trong giai đoạn điều chỉnh giảm trở lại sau khi có đà tăng rất mạnh... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 15/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 15/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, Vàng vẫn trong giai đoạn điều chỉnh giảm trở lại sau khi có đà tăng rất mạnh... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 12/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 12/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn có xu hướng giảm giá. Mức kháng cự :  1222 -1226 -1235  Mức hỗ trợ: ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 12/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 12/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn có xu hướng giảm giá. Mức kháng cự :  1222 -1226 -1235  Mức hỗ trợ: ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 11/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 11/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn có xu hướng giảm giá. Mức kháng cự :  1.193 – 1.196  – 1.202 –... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 11/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 11/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn có xu hướng giảm giá. Mức kháng cự :  1.193 – 1.196  – 1.202 –... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng vẫn có xu hướng giảm giá. Mức kháng cự :  1.193 – 1.196  – 1.202 –... Read more »