Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 17/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 17/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng đảo chiều đi xuống.  Biên độ 1232 -1242  Mức kháng cự : ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 17/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 17/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng đảo chiều đi xuống.  Biên độ 1232 -1242  Mức kháng cự : ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 14/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 14/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Biên độ 1236 – 1252 Mức kháng... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 14/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 14/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Giảm trước tăng sau. Biên độ 1236... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 13/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 13/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Giảm trước tăng sau. Biên độ 1236... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 13/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 13/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Giảm trước tăng sau. Mức kháng cự... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 12/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 12/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Giảm trước tăng sau. Mức kháng cự... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 11/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 11/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Giảm trước tăng sau. Mức kháng cự... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 11/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 11/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Giảm trước tăng sau. Mức kháng cự... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 10/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Giảm trước tăng sau. Mức kháng cự... Read more »