Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 19/03/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 18/03/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 15/03/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 15/03/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 14/03/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 13/03/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 13/03/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 12/03/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 12/03/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Vàng thế giới đảo chiều giảm, không thể vượt ngưỡng 1,300 USD/oz 12/3/2019

Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu giảm nhẹ vào ngày thứ Hai (11/03), suy giảm sau khi vàng không thể khép phiên trên mốc 1,300 USD/oz bất chấp đà tăng... Read more »