Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 10/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 10/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Giảm trước tăng sau. Điểm xoay 1228... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 07/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 07/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Giảm trước tăng sau. Điểm xoay 1228... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 07/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 07/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Giảm trước tăng sau. Điểm xoay 1228... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 06/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 06/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Giảm trước tăng sau. Điểm xoay 1228... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 06/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 06/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Điểm xoay 1228 Mức kháng cự : ... Read more »

Nhân định xu hướng vàng phiên âu ngày 05/12/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 05/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Điểm xoay 1226 Mức kháng cự : ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 05/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 05/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Điểm xoay 1226 Mức kháng cự : ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 04/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 04/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Điểm xoay 1226 Mức kháng cự : ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 03/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 03/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Điểm xoay 1216 Mức kháng cự : ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 03/12/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 03/12/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng tăng giá trong ngắn hạn.  Điểm xoay 1216 Mức kháng cự : ... Read more »