Bảo vệ: Tin thành viên – Nhận định xu hướng trong tuần 11-15/02/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Bảo vệ: TIN THÀNH VIÊN – Phân tích nhanh  trước giờ tin Bảng lương phi nông nghiệp 01/2/2019

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu 1/02/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu 1/02/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng đảo chiều đi lên .  Biên độ 1306 – 1332  Mức kháng cự... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á 1/02/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Á 1/02/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng đảo chiều đi lên .  Mức kháng cự : 1322 -1326   -12332   Mức... Read more »

Giá vàng tiếp tục tăng, chạm đỉnh 9 tháng 1/2/2019

Giá vàng ngày 31/1 chạm đỉnh 9 tháng sau khi Fed vẫn quyết định giữ nguyên lãi suất và thông báo sẽ kiên nhẫn hơn. Giá vàng giao ngay ngày 31/1 tại... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu 31/1/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu 31/1/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng đảo chiều đi lên .  Mức kháng cự : 1322 -1326   -12332   Mức... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á 31/1/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Á 31/1/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng đảo chiều đi lên .  Mức kháng cự :1316 – 1318 -1322 -1326 ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu 30/1/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu 30/1/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng đảo chiều đi lên .  Mức kháng cự :1316 – 1318 -1322 -1326 ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 29/01/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 29/01/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng đảo chiều đi lên .  Mức kháng cự :1308 – 1311 -1316   Mức... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 29/01/2019

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 29/01/2019 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang có xu hướng đảo chiều đi lên .  Mức kháng cự : 1304 -1306- 1311 -1316 ... Read more »