Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 30/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 30/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, Đang có xu hướng đảo chiều đi xuống. Mức kháng cự :   1232 – 1236 –  1239... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 30/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 30/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng tăng giá trong ngắn hạn. Mức kháng cự :   1232 – 1236 –  1239 – 1241... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 29/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 29/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng đảo chiều đi lên trong ngắn hạn. Mức kháng cự :   1236 –... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 26/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 26/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng đảo chiều đi lên trong ngắn hạn. Mức kháng cự :   1236 –... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 26/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 26/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng đảo chiều đi lên trong ngắn hạn. Mức kháng cự :   1236 –... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 25/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 25/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng đảo4 chiều đi lên trong ngắn hạn. Mức kháng cự :   1236 –... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 25/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 25/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng đảo4 chiều đi lên trong ngắn hạn. Mức kháng cự :   1236 –... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 24/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 24/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng đảo4 chiều đi lên trong ngắn hạn. Mức kháng cự :   1233 –... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 24/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 24/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng đảo4 chiều đi lên trong ngắn hạn. Mức kháng cự :   1233 –... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 23/10/2018.

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 23/10/2018. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng đảo chiều đi lên trong ngắn hạn. Mức kháng cự :    1230... Read more »