TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,1760

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1760 với mục tiêu 1,1810 & 1,1840.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1760, có thể tới 1,1735 & 1,1710.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

TRADING CENTRAL

GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,3380

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3380 với mục tiêu 1,3440 & 1,3470.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3380, có thể tới 1,3355 & 1,3330.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

USD/JPY trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 109,35

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,35 với mục tiêu 110,05 & 110,25.

Phương án phụ: nếu thủng qua 109,35, có thể tới 109,15 & 108,90.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 0,7580

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 0,7604 với mục tiêu 0,7630 & 0,7645.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7580, có thể tới 0,7560 & 0,7540.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1293,00.

Điểm xoay: 1293,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1293,00 với mục tiêu 1303,25 & 1306,75.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1293,00, có thể tới 1290,00 & 1287,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

Crude Oil (WTI) (N18) trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 66,25

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 66,25 với mục tiêu 65,15 & 64,80.

Phương án phụ: nếu vượt qua 66,25, có thể tới 66,65 & 67,30.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

Recommended For You

About the Author: Tư Vấn Vàng

Trả lời