Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 07/8/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 07/8/2018 Xu hướng phiên Âu không có gì thay đổi so với phiên Á sáng nay ai có lệnh mua thi chốt lời chờ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 07/8/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 07/8/2018 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá. Mức Kháng cự : 1226  – 1.220   – Mức hỗ trợ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 06/8/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 06/8/2018 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá. Mức Kháng cự : 1226  – 1.220   – Mức hỗ trợ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 06/8/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 06/8/2018 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá. Mức Kháng cự : 1226  – 1.220   – Mức hỗ trợ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 03/8/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 03/8/2018 Xu hướng phiên Âu vẫn không có gì thay đổi so với phiến á. Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 03/8/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 03/8/2018 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá. Mức Kháng cự : 1218   – 1.216  – 1.211  – Mức... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 02/8/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 02/8/2018 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá. Điểm xoay 1229 Mức Kháng cự   1.227 – 1.232 – 1.237 ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 02/8/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 02/8/2018 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá. Điểm xoay 1229 Mức Kháng cự   1.227 – 1.232 – 1.237 ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 01/8/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Âu ngày 01/8/2018 Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá. Điểm xoay 1229 Mức Kháng cự   1.227 – 1.232 – 1.237 ... Read more »

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 01/8/2018

Nhận định xu hướng vàng phiên Á ngày 01/8/2018   Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng có xu hướng giảm giá. Điểm xoay 1229 Mức Kháng cự   1.227 – 1.232 –... Read more »