No menu items!
HomeTagsCổ phiếu của Ren Protocol

cổ phiếu của Ren Protocol

FTX sẽ nhận được tất cả tài sản cố định của giao thức Ren, bao gồm Bitcoin và Dogecoin

Công ty chị em của FTX là Alameda Research trước đó đã mua lại Ren để cung cấp vốn dài hạn trước khi đóng...

Most Popular

spot_img