TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 09/8/2018

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,1590

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1590 với mục tiêu 1,1630 & 1,1655.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1590, có thể tới 1,1570 & 1,1550.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2900.

Điểm xoay: 1,2900

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2900 với mục tiêu 1,2850 & 1,2820.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2900, có thể tới 1,2930 & 1,2960.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,2900 giới hạn khả năng tăng giá.

USD/JPY trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 110,70

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 110,98 với mục tiêu 111,20 & 111,45.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,70, có thể tới 110,45 & 110,30.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 0,7415

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7415 với mục tiêu 0,7465 & 0,7490.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7415, có thể tới 0,7400 & 0,7380.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1210,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1210,00 với mục tiêu 1218,00 & 1220,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1210,00, có thể tới 1208,00 & 1206,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

Crude Oil (WTI) (U18) trong ngày: mức tăng trong khả năng.

 

Điểm xoay: 66,30

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 66,30 với mục tiêu 67,45 & 68,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 66,30, có thể tới 65,75 & 65,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

TRADING CENTRAL

Recommended For You

About the Author: Tư Vấn Vàng

Trả lời