TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 10/8/2019

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,1535

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1535 với mục tiêu 1,1430 & 1,1400.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1535, có thể tới 1,1550 & 1,1575.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,2860

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2860 với mục tiêu 1,2770 & 1,2740.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2860, có thể tới 1,2900 & 1,2930.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 111,20

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,20 với mục tiêu 110,55 & 110,40.

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,20, có thể tới 111,45 & 111,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

 

AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 0,7380

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7380 với mục tiêu 0,7305 & 0,7280.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7380, có thể tới 0,7410 & 0,7430.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

 

Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1210,50.

Điểm xoay: 1210,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1210,50 với mục tiêu 1214,00 & 1216,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1210,50, có thể tới 1208,00 & 1206,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

Crude Oil (WTI) (U18) trong ngày: tiếp tục tăng.

Điểm xoay: 66,50

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 66,88 với mục tiêu 67,15 & 67,40.

Phương án phụ: nếu thủng qua 66,50, có thể tới 66,10 & 65,75.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

 

TRADING CENTRAL

Recommended For You

About the Author: Tư Vấn Vàng

Trả lời