TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,1735

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1735 với mục tiêu 1,1800 & 1,1830.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1735, có thể tới 1,1710 & 1,1685.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 

GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,3225

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3225 với mục tiêu 1,3300 & 1,3340.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3225, có thể tới 1,3195 & 1,3155.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 112,45

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,45 với mục tiêu 113,00 & 113,15.

Phương án phụ: nếu thủng qua 112,45, có thể tới 112,30 & 112,05.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 0,7270

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7270 với mục tiêu 0,7300 & 0,7325.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7270, có thể tới 0,7250 & 0,7235.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

 

Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1205,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1205,00 với mục tiêu 1211,50 & 1214,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1205,00, có thể tới 1203,00 & 1199,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

Crude Oil (WTI) (X18) trong ngày: dự đoán tỷ giá là 70,00.

Điểm xoay: 70,70

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 70,70 với mục tiêu 70,00 & 69,35.

Phương án phụ: nếu vượt qua 70,70, có thể tới 70,95 & 71,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.

 

Recommended For You

About the Author: Tư Vấn Vàng

Trả lời