TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

EUR/USD trong ngày: sự củng cố.

Điểm xoay: 1,1630

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1630 với mục tiêu 1,1570 & 1,1550.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1630, có thể tới 1,1650 & 1,1685.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 

GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,3060

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3060 với mục tiêu 1,3000 & 1,2980.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3060, có thể tới 1,3090 & 1,3120.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 

USD/JPY trong ngày: tiếp tục tăng.

Điểm xoay: 113,55

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 113,55 với mục tiêu 114,05 & 114,40.

Phương án phụ: nếu thủng qua 113,55, có thể tới 113,30 & 113,05.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 

AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7235

Khuyến nghị giao dịch: mUA 0,7214 với mục tiêu 0,7200 & 0,7185.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7235, có thể tới 0,7250 & 0,7265.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

Gold spot trong ngày: thận trọng.

Điểm xoay: 1187,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1187,50 với mục tiêu 1192,50 & 1194,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1187,50, có thể tới 1185,00 & 1181,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.

 

Crude Oil (WTI) (X18) trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 73,10

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 73,10 với mục tiêu 73,75 & 74,25.

Phương án phụ: nếu thủng qua 73,10, có thể tới 72,60 & 72,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

Recommended For You

About the Author: Tư Vấn Vàng

Trả lời