TRADING CENTRAL : Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,1530

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1530 với mục tiêu 1,1580 & 1,1600.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1530, có thể tới 1,1515 & 1,1485.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 

GBP/USD trong ngày: tiếp tục tăng.

Điểm xoay: 1,3175

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 1,3220 với mục tiêu 1,3265 & 1,3300.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3175, có thể tới 1,3130 & 1,3100.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

 

USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 112,55

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 112,55 với mục tiêu 111,85 & 111,55.

Phương án phụ: nếu vượt qua 112,55, có thể tới 112,85 & 113,30.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 

AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7085

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7085 với mục tiêu 0,7055 & 0,7040.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7085, có thể tới 0,7105 & 0,7130.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1190,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1190,00 với mục tiêu 1197,00 & 1200,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1190,00, có thể tới 1186,00 & 1183,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

 

Crude Oil (WTI) (X18) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 72,75

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 72,75 với mục tiêu 71,25 & 70,65.

Phương án phụ: nếu vượt qua 72,75, có thể tới 73,60 & 74,20.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 

Recommended For You

About the Author: Tư Vấn Vàng

Trả lời