TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 20/9/2018

EUR/USD trong ngày: sự củng cố.

Điểm xoay: 1,1690

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1690 với mục tiêu 1,1665 & 1,1650.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1690, có thể tới 1,1715 & 1,1725.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,1690 giới hạn khả năng tăng giá.

GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,3170.

Điểm xoay: 1,3170

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3170 với mục tiêu 1,3120 & 1,3100.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3170, có thể tới 1,3215 & 1,3245.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,3170 khả năng quay về 1,3120 là rất lớn.

 

USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 112,35

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 112,35 với mục tiêu 112,00 & 111,85.

Phương án phụ: nếu vượt qua 112,35, có thể tới 112,45 & 112,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 0,7240

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7240 với mục tiêu 0,7275 & 0,7290.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7240, có thể tới 0,7220 & 0,7000.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 

Gold spot trong ngày: tiếp tục tăng.

Điểm xoay: 1201,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1201,00 với mục tiêu 1208,50 & 1212,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1201,00, có thể tới 1198,00 & 1195,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

 

Crude Oil (WTI) (V18) trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 70,90

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 70,90 với mục tiêu 72,30 & 72,85.

Phương án phụ: nếu thủng qua 70,90, có thể tới 70,20 & 69,70.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

 

 

Recommended For You

About the Author: Tư Vấn Vàng

Trả lời