Home Tin mới nhất TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

TRADING CENTRAL: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu

by Tư Vấn Vàng

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,1705

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1705 với mục tiêu 1,1665 & 1,1645.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1705, có thể tới 1,1730 & 1,1745.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,3135

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3135 với mục tiêu 1,3095 & 1,3080.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3135, có thể tới 1,3150 & 1,3170.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 111,55

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,55 với mục tiêu 112,20 & 112,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 111,55, có thể tới 111,15 & 110,90.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

 

AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7430

Khuyến nghị giao dịch: mUA 0,7415 với mục tiêu 0,7400 & 0,7385.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7430, có thể tới 0,7440 & 0,7450.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

 

Gold spot trong ngày: thận trọng.

Điểm xoay: 1220,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1220,50 với mục tiêu 1225,50 & 1228,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1220,50, có thể tới 1217,00 & 1213,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.

 

Crude Oil (WTI) (U18) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 68,78

Khuyến nghị giao dịch: mUA 68,38 với mục tiêu 68,00 & 67,55.

Phương án phụ: nếu vượt qua 68,78, có thể tới 69,20 & 69,65.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 

TRADING CENTRAL

Related Posts

Leave a Comment