Home Nhận định xu hướng vàng Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 10/09/2020

Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 10/09/2020

by Intel Boybn
Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.
GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ
  Điểm xoay: 1.2955
Khuyến nghị giao dịch: Mau owr treen 1.2955 với mục tiêu 1.3020& 1.3055
Phương án phụ: Nếu thủng qua 1.2955 có thể tới 1.2915 & 1.2885
Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI định hướng tốt
EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao
  Điểm xoay: 1,1795
Khuyến nghị giao dịch: Mua ở trên 1.1795 với mục tiêu 1.1835 & 1.1855
Phương án phụ: nếu thủng qua 1.1795 có thể tới 1.1775 & 1.1750
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt
AUD/USD trong ngày: Xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ
  Điểm xoay: 0.7250
Khuyến nghị giao dịch: Mau ở trên 0.7250 với mục tiêu 0.7290 & 0.7310
Phương án phụ: nếu vượt qua 0.7250 có thể tới 0.7230 &0.7210
Tư vấn kĩ thuật: Ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn
USD/CAD trong ngày: dưới áp lực
  Điểm xoay: 1.3190
Khuyến nghị giao dịch: Bán ở dưới 1.3190 với mục tiêu 1.3115 &1.3090
Phương án phụ: nếu vượt qua 1.3190,  có thể tới 1.3210 & 1.3240
Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI di chuyển bất lợi
USD/CHF dưới áp lực
  Điểm xoay: 0.9150
Khuyến nghị giao dịch: Bán ở dưới 0.9150 với mục tiêu 0.9080&0.9060
Phương án phụ: nếu vượt  qua 0.9150 có thể tới 0.9165 &0.9190
Tư vấn kĩ thuật: Chỉ số RSI ccó xu thế giảm nhưng không rõ ràng
 

Bài viết liên quan

Leave a Comment

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon