Home Tin mới nhất Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 15/10/2020

Trading Central: Chiến lược giao dịch phiên Châu Âu 15/10/2020

by Intel Boybn

Vui lòng lưu ý rằng do biến động thị trường, một số các giá dự kiến dưới đây có thể đã đạt được và các tình huống đã xảy ra từ đầu đến cuối.

USD/CAD Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1,3130 với mục tiêu 1,3165 & 1,3180.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

USD/CHF Giao dịch trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 0,9110 với mục tiêu 0,9140 & 0,9155.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

GBP/USD Giao dịch trong ngày: dưới áp lực.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1,3050 với mục tiêu 1,2980 & 1,2950.

Tư vấn kĩ thuật:
khi đường kháng cự 1,3050 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.

EUR/USD Giao dịch trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1765.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1,1765 với mục tiêu 1,1730 & 1,1720.

Tư vấn kĩ thuật:
khi chỉ số không vượt qua 1,1765 khả năng quay về 1,1730 là rất lớn.

AUD/USD Giao dịch trong ngày: nguy cơ suy giảm.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 0,7155 với mục tiêu 0,7105 & 0,7090.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

Vàng Giao dịch trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1905,00.
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1905,00 với mục tiêu 1891,00 & 1882,00.

Tư vấn kĩ thuật:
khi chỉ số không vượt qua 1905,00 khả năng quay về 1891,00 là rất lớn.

Bài viết liên quan

Leave a Comment

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon